Συνάξεις π. Επιφανίου Οικονόμου

Το Ευαγγέλιο στην πράξη - π. Θεόδωρος Μπατάκας

Ζήσομαι και Φυλάξω τους Λόγους Σου - Ερμηνεία ψαλμών
Παρεκκλήσιο Γλυκοφιλούσης, Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητρόπολης - π. Χαρίλαος Παπαγεωργίου

Ευφρόσυνα Αναστάσιμα Εωθινά - π. Χαρίλαος Παπαγεωργίου

Νεανικές Συντροφιές - π. Χαρίλαος Παπαγεωργίου - 2021-2022

Σχολή Γονέων - π. Θεόδωρος Μπατάκας - 2021-2022

(Ἑρμηνεία Ψαλμῶν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου από τον π. Χαρίλαο Παπαγεωργίου)​

 1. Εισαγωγή στο Ψαλτήριον – 103ος Ψαλμός (Προοιμιακός) Α΄ Μέρος
 2. Ολοκλήρωση 103ου Ψαλμού (Προοιμιακού) Β΄ Μέρος
 3. Κύριε Εκέκραξα… – Ψαλμοί της ακολουθίας του Εσπερινού(  Ψαλμοί 140,141,129,16)
 4. Ψαλμοί Προκειμένων της Εβδομάδας
 5. Ψαλμοί Αποστίχων της Εβδομάδας
 6.  Ο 50ος Ψαλμός (Ελέησον με, ο Θεός)
 7. Ο 50ος Ψαλμός (Ελέησον με, ο Θεός)(Μέρος 2)
 8. Ψαλμοί 69 & 142 (Ο Θεός εις την βοήθεια μου… & Κύριε εισάκουσον της Προσευχής μου…)
 9. Ψαλμός 4ος (Εν τω επικαλείσθαι με…)
 10. Ψαλμοί 6ος & 12ος (Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με… & Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος;…)
 11. Ψαλμός 24ος (“Η μοναξιά των Ευσεβών”)
 12. Ψαλμός 30ος (Επί σοί, Κύριε, ήλπισα…)
 13. Ψαλμός 90ος (“Προστασία από την Πανδημία”)
 14. Ψαλμός 101ος (“Θλίψη και Ελπίδα των Ευσεβών”)
 15. Ψαλμός 118 (Γ’ μέρος) στ. 60 – 89, 26/10/2021
 16. Ψαλμός 118 (Δ΄μέρος) στ. 90 – 120, 02/11/2021
 17. Ψαλμός 118 (Ε΄μέρος) στ. 120 – 159, 22/11/2021
 18. Ψαλμός 118 (ΣΤ΄ μέρος) στ. 160 – 176, 30/11/2021
 19. Ψαλμός 120 & 133, 07/12/2021
 20. Ψαλμός 20 – Ακολουθία Όρθρου, 14/12/2021
 21. Ψαλμός 20 Ακολουθία Όρθρου, 21/12/2021
 22. Εξάψαλμος Ψαλμός 3ος, 28/12/2021
 23. Εξάψαλμος ψαλμός 37, 03/01/2022
 24. Εξάψαλμος Ψαλμός 62, 11/1/2022
 25. Εξάψαλμος ψαλμός 87, 18/1/2022
 26. Εξάψαλμος ψαλμός 102Α, 1/2/2022
 27. Εξάψαλμος ψαλμός 102B, 8/2/2022
 28. Ψαλμός 148A, 15/2/2022
 29. Ψαλμός 149B 150, 22/2/2022
 30. Ακολουθία Α Ώρας, Ψαλμός 5, 1/3/2022
 31. Ακολουθία Α Ώρας, Ψαλμός 89, 8/3/2022
 32. Ακολουθία Α Ώρας, Ψαλμός 100, 15/3/2022
 33. Ακολουθία Γ Ώρας, Ψαλμός 16, 22/3/2022
 34. Ακολουθία Γ Ώρας, Ψαλμός 24, 29/3/2022
 35. Ακολουθία ΣΤ Ώρας, Ψαλμός 53 -54Α, 4/4/2022
 36. Ακολουθία ΣΤ Ώρας, Ψαλμός 54Β, 12/4/2022
 37. Ακολουθία Θ Ώρας, Ψαλμός 83, 2/5/2022
 38. Ακολουθία Θ Ώρας, Ψαλμός 84, 10/5/2022
 39. Ακολουθία Θ Ώρας, Ψαλμός 85Α, 24/5/2022
 40. Ακολουθία Θ Ώρας, Ψαλμός 85Β, 31/5/2022

   Συνάξεις Γλυκοφιλούσης - π. Χαρίλαος Παπαγεωργίου - 2021-2022

   Φοιτητικές Συνάξεις 2020-21 (Πάνω στις διδαχές του Αγίου Παϊσίου)