ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑ

Δημοσιεύτηκε από τον/την pcharilaos στις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑ (28 Δεκ. 1820)

«Τ πισκόπ Σαλώνων.  Θεοφιλέστατε πίσκοπε κα δελφ σαΐα. 

Ἀμφοτέρας τὰς τιμίας ἐπιστολὰς διὰ τοῦ ἀγαθοῦ πατριώτου καπετάνιου Φοῦντα Γαλαξειδιώτου, ἀσφαλῶς ἐδεξάμην καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς τιμίων σου λόγων ἔγνων. χεμυθείας δελφέ, μεγίστη χρεία κα προφύλαξις περ πν διάβημα, ο γρ χρόνοι πονηρο εσ κα ν τας φιλοπατριώταις στι καὶ μοχθηρῶν ζύμη, ἀφ’ ἧς, ὡς ψωραλέου προβάτου, φυλάττεσθε. Κακν γρ πολλο μηχαννται δι τ τς φιλοπατρίας γκλημα. Δι τν γαθν ξελέξω μερίδα, κοινολογν κα μπιστευομένοις πατριώταις, τ χεμυθείας δεόμενα. Οἱ Γαλαξειδιῶται, οἷς συνεχῶς ἐπιστέλλεις μοι, πεφροντισμένως ἐνεργοῦσι, καὶ ἀφ’ ὧν ἔγνων ἀδύνατον ἀντὶ παντὸς τιμίου οὐδ’ ἐλάχιστον λόγος ἕρκος ὀδόντων φυγεῖν. Οὐ μόνον τὰ σὰ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν Μωρέᾳ ἀδελφῶν γράμματα κομίζουσίν μοι. Ἡ τοῦ Παπανδρέου πρᾶξις πατριωτικὴ μὲν τοῖς γιγνώσκουσι τὰ μύχια, κατακρίνουσι δὲ οἱ μὴ εἰδότες τὸν ἄνδρα. Κρύφα περασπίζου ατόν, ν φανερ δ γνοιαν ποκρίνου, στι δ’ τε κα πίκρινε τος θεοσεβέσιν δελφος κα λλοφύλοις, δί πράϋνον τν Βεζύρην λόγοις κα ποσχέσεσιν, λλ μ παραδοθήτω ες λέοντος στόμα. σπασαι σν τας μας εχας τος νδρείους δελφούς, προτρέπων ες κρυψίνοιαν δι τν φόβον τν ουδαίων. Ἀνδρωθήτωσαν ὥσπερ λέοντες καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου κρατυνεῖ αὐτούς, γγύς δέ στι τ το Σωτρος Πάσχα.  Αἱ εὐχαὶ τῆς ἐμῆς μετριότητος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου, ἀδελφέ μου Ἡσαΐα. Γεώργει ἀκαμάτως καὶ ὄλβια γεώργια δώσει σοι ὁ Πανύψιστος. 

Κωνσταντινουπόλει, 28 Δεκ. 1820   † Γρηγόριος


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *